PARTNERJI

REVOLUCIJA E-ZNANJ Z UPORABO STROKOVNEGA
PARTICIPATIVNEGA SPLETNEGA SISTEMA

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ), ustanovljena leta 2004, je visokošolski zavod in raziskovalna organizacija. Zaposluje pedagoško in raziskovalno osebje ter ima več kot 200 doktorskih študentov. Z združenim raziskovalnim in izobraževalnim procesom zagotavlja podiplomski študij najvišje kakovosti. Prispeva k premostitvi vrzeli med znanostjo in industrijo ter h krepitvi vloge znanosti in naprednih tehnologij v družbi. MPŠ je akademska izpostava Inštituta Jožef Stefan, ki predstavlja njegovo raziskovalno in infrastrukturno osnovo.
VEČ

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru. Njegova glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju trajnostnega razvoja, ki zajemajo okoljsko, ekonomsko in družbeno, ter v zadnjem času tudi pametno in digitalno območje dejavnosti. Osebje MIITR ima visoko raven strokovnega znanja na področju razvoja, analize, vrednotenja in razširjanja projektov. Inštitut aktivno sodeluje v različnih projektih EU ter v globalno pomembnih mrežah in pobudah za ustvarjanje aktivne in trajnostne družbe.
VEČ

Innovation Hive

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija, ki se nahaja v Larisi v Grčiji. Njeno glavno poslanstvo je uvajanje odprtih inovacij na različna področja uporabe na podlagi širokega partnerstva deležnikov. Z vzpostavitvijo simbiotičnega zavezništva med družbo, akademskim svetom in industrijo je cilj podjetja Innovation Hive poiskati rešitve za nove inovacijske izzive, doseči rast, trajnost in čim večji vpliv na družbo.
VEČ

Univerza Ghent

Univerza v Gentu je bila ustanovljena leta 1817 in ima 11 fakultet, ki ponujajo visokokakovostne in na raziskavah temelječe izobraževalne programe na skoraj vseh znanstvenih področjih. Trenutno je na univerzi okoli 9000 zaposlenih in več kot 41000 študentov. Več kot 11 % študentov prihaja iz tujine. Univerza je zelo dejavna na mednarodnem prizorišču in se uvršča visoko na lestvicah: št. 69 na Šanghajski lestvici in št. 107 na lestvici Times Higher Education, od začetka izvajanja programa Erasmus pa je v ospredju izvajanja vseh evropskih programov financiranja visokega šolstva.
VEČ

Politehnična univerza v Kataloniji

Politehnična univerza v Kataloniji (UPC) ponuja različne na raziskavah temelječe študijske programe in programe vseživljenjskega izobraževanja. UPC je mednarodni kampus odličnosti s projektoma Barcelona Knowledge Campus (BKC) in Energy Campus, s katerima spodbuja zaposljivost, socialno kohezijo in regionalni gospodarski razvoj. Sodeluje z raziskovalnimi centri, znanstvenimi in tehnološkimi parki, podjetji in drugimi dejavniki kot središče za privabljanje talentov na novih raziskovalnih področjih. S svojimi štirimi Unescovimi katedrami UPC prispeva k izmenjavi znanja in spodbuja sodelovanje.
VEČ

Tehnološka univerza Eindhoven

Tehnološka univerza Eindhoven (TU/e) je specializirana za inženirsko znanost in tehnologijo ter se je izoblikovala v eno vodilnih mednarodnih ustanov z jasnim poudarkom na odličnosti v močno mednarodnem okolju (več kot 80 narodnosti). Enajst let zapored je bila TU/e uvrščena na lestvico najboljših tehnoloških univerz na Nizozemskem, kar zadeva izobraževanje. Lestvica CWTS Leiden Ranking 2018 kaže, da ima TU/e najmočnejše partnerstvo z industrijo na svetu. Na svetovni lestvici univerz Times Higher Education 2018 je bila TU/e na odličnem 169. mestu.
VEČ