RESPO-X

Revolucija e-znanj z uporabo strokovnega
participativnega spletnega sistema

Digitalizacija spreminja svet

Avtomatizacija in digitalizacija spreminjata svetovni trg dela in zahtevata nujno preusposabljanje in izpopolnjevanje visokošolskih študentov kot bodočih zaposlenih.

Opolnomočenje študentov za izpopolnjevanje svojih veščin

EK je lani objavila Program znanj in spretnosti za Evropo, kjer je eden glavnih stebrov namenjen razvoju znanj in spretnosti za delovna mesta z dinamičnimi programi izobraževanja in usposabljanja, ki upoštevajo zahteve trga dela in družbene potrebe. Ta cilj je mogoče doseči tudi z razvojem inovativnih orodij, ki bodo študentom omogočila, da nadgradijo svoje spretnosti.

Spletno orodje RESPO X

Projekt RESPO X je namenjen izmenjavi dobrih praks pri razvoju spretnosti z uporabo spletnega orodja, ki študentom pomaga pri izbiri optimalnega usposabljanja na podlagi individualnih izobraževalnih potreb, povezanih s prihodnjimi delovnimi mesti.

Inovativen merilni sistem za učinkovito usposabljanje

Projekt uporablja inovativen merilni sistem, ki bo omogočil učinkovito usposabljanje za zapolnitev vrzeli v spretnostih, in različne algoritme za iskanje prilagojenega najprimernejšega usposabljanja za vsakega posameznika. Poleg tega se bo projekt osredotočil tudi na izboljšanje kompetenc študentov, povezanih s STEM in okoljsko trajnostjo.

Učinki

Rezultati projekta bodo pomembno prispevali k večji zaposljivosti

Osebne in strokovne kompetence in veščine študentov

Projektne dejavnosti bodo povečale osebne in poklicne kompetence ter spretnosti študentov, da bodo postali učinkoviti strokovnjaki na bodočih delovnih mestih. Aplikacija RESPO bo prispevala tudi k ocenjevanju uspešnosti usposabljanj in predavateljev, da bodo pripravljeni na vključitev v četrto industrijsko revolucijo, ter izboljšali svoje komunikacijske in digitalne spretnosti.

Rezultati projekta

Rezultati projekta bodo pomembno prispevali k večji zaposljivosti, zlasti z ustrezno usposobljenimi kadri, ki bodo ustrezali prihodnjim delovnim mestom in potrebam podjetij. Zaradi nadgradnje in prekvalifikacije na podlagi uporabe ekspertnih sistemov bi lahko nova tehnologija vse bolj dopolnjevala in ne nadomeščala človeško delo. Pripravljena bodo politična priporočila in smernice, katerih cilj je prepričati oblikovalce politik o potrebi po doseganju sprememb na področju izpopolnjevanja in preusposabljanja študentov.