Συνεργάτες

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
Participatory Online eXpert system

Διεθνές Μεταπτυχιακό Σχολείο Jožef Stefan

Η Διεθνής Μεταπτυχιακή Σχολή Jožef Stefan (Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, MPŠ), που ιδρύθηκε το 2004, είναι ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικός οργανισμός. Απασχολεί διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και έχει περισσότερους από 200 φοιτητές διδακτορικού επιπέδου. Παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές υψηλής ποιότητας μέσω μιας κοινής ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας και στην ενίσχυση του ρόλου της επιστήμης και των προηγμένων τεχνολογιών στην κοινωνία. Το MPŠ είναι ο ακαδημαϊκός κλάδος του Ινστιτούτου Jožef Stefan, το οποίο αποτελεί την ερευνητική του βάση και την υποδομή του.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (MIITR) είναι μια ιδιωτική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2017 στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς της βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και τελευταία έξυπνες και ψηφιακές διαστάσεις. Το προσωπικό του MIITR διαθέτει υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ανάπτυξης, ανάλυσης, αξιολόγησης και διάδοσης έργων. Το ινστιτούτο συμμετέχει ενεργά σε διάφορα έργα της ΕΕ και σε παγκοσμίως σημαντικά δίκτυα και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας ενεργής και βιώσιμης κοινωνίας.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Innovation Hive

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Πανεπιστήμιο της Γάνδης

Το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ιδρύθηκε το 1817 και διαθέτει 11 σχολές, οι οποίες προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδόν σε κάθε επιστημονικό κλάδο. Σήμερα υπάρχουν περίπου 9000 μέλη του προσωπικού και πάνω από 41000 φοιτητές. Περισσότερο από το 11% του φοιτητικού πληθυσμού είναι διεθνείς. Το πανεπιστήμιο είναι πολύ ενεργό στη διεθνή σκηνή, σημειώνει υψηλές βαθμολογίες στις κατατάξεις: αρ. 69 στην κατάταξη της Σαγκάης και αρ. 107 στην κατάταξη Times Higher Education, και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την έναρξη του προγράμματος Erasmus.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΊΑΣ

Το Πολυτεχνείο της Καταλονίας (UPC) προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων σπουδών και δια βίου εκπαίδευσης που βασίζονται στην έρευνα. Το UPC είναι ένα Διεθνές Campus Αριστείας με έργα: το Barcelona Knowledge Campus (BKC) και το Energy Campus, μέσω των οποίων προωθεί την απασχολησιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Αλληλεπιδρά με ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ως κόμβος για την προσέλκυση ταλέντων σε αναδυόμενους ερευνητικούς τομείς. Μέσω των τεσσάρων εδρών UNESCO, το UPC συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων και προωθεί τη συνεργασία.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Eindhoven

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν (TU/e) ειδικεύεται στην επιστήμη και την τεχνολογία της μηχανικής και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία διεθνή ιδρύματα με σαφή έμφαση στην αριστεία σε ένα έντονα διεθνές περιβάλλον (περισσότερες από 80 εθνικότητες). Για έντεκα συνεχή έτη το TU/e κατατάσσεται ως το καλύτερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στις Κάτω Χώρες όσον αφορά την εκπαίδευση. Η κατάταξη CWTS Leiden Ranking 2018 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το TU/e έχει την ισχυρότερη εταιρική σχέση με τη βιομηχανία στον κόσμο. Στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων Times Higher Education (THE) το 2018, το TU/e βρισκόταν στην εξαιρετική 169η θέση.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ